ENERJİ ÇÖZÜMLERİ
DAHA AZ ENERJİ, DAHA ÇOK ÇÖZÜM

MAtchUP projesi kapsamında, kentte ve Kepez-Santral bölgesinde yapılacak olan enerji alanındaki uygulamalar ile vatandaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının teşviki sağlanacaktır. Bununlabirlikte, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ile vatandaşların hayat standartları yükseltilecektir:
 • Kepez-Santral bölgesinde enerji verimli konutlar ve akıllı aydınlatmaya sahip kamusal alanlar
 • Kamu binalarında güneş enerji santrallerinin ve şarj istasyonları için depolama sistemlerinin kurulumu:  Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. Binası
 • Katı atıktan enerji üretimi: Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi
 • 5 MWp Kapasiteli Güneş Tarlası
ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ
AKILLI ÇÖZÜMLER, DAHA İYİ ULAŞIM
 
Akıllı şehir konsepti ile; vatandaşların daha az enerji harcayan ve çevre dostu ulaşım taşıtlarına yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi; sürdürülebilir ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasının sağlanması için elektrikli taşıtların kullanım oranlarının arttırılması ve türler arası entegrasyonun sağlanarak ulaşımın rahatlatılması ile yakıt tasarrufu ve daha az emisyon ile çevreye duyarlı sürdürülebilir ulaşım sisteminin özendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda:
 •  Belediye filosuna ait e-araçlar ve şarj istasyonları
 •  2 adet e-otobüs
 • 30 e-scooter ve 5 adet şarj istasyonu
 • 25 adet elektrikli motosiklet ve şarj istasyonu
 • 2 adet akıllı kavşak
 • 2 adet çok modlu ulaşım noktası (multimodal hub)
Elektrikli taşıtların kullanım oranlarının arttırılması ve türler arası entegrasyonun sağlayarak sürdürülebilir bir sistem oluşturulması, ulaşımın rahatlaması ile yakıt kullanımının azalması ve daha az emisyon ile çevreye duyarlı ulaşım sisteminin özendirilmesi amaçlanmaktadır.
BİT ÇÖZÜMLERİ
BAĞLANTILI ŞEHİRLER, YAŞANABİLİRLİK
 
MAtchUP projesi kapsamında, kamu binalarında ve Kepez-Santral Mahallelerinde oluşturulacak konutlarda yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri, akıllı ev, akıllı bina ve kontrol bileşenleri, akıllı sayaçlar, akıllı aydınlatmalar uygulanmaktadır. Yürütülmekte olan enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi, sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli otobüs, araç ve scooter ile şarj istasyonlarının merkezi yönetimi ve çok sayıda inovatif uygulama hayata geçirilmektedir. Akıllı Kent platformu yazılım mimarisi veveri yapıları açısından uluslararası açık standartlar takip edilmektedir.
 • Açık Veri Portali
 • Yeni Açık API ve Servisler
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti Uygulamaları
VATANDAŞ ÇÖZÜMLERİ
AKILLI KENT, VATANDAŞLARIN ŞEHRİ
 
MAtchUP, sosyal katılım faaliyetleri, sürdürülebilir istihdam girişimleri, personel değişimi, şehir rehberliği ve kentsel dönüşüm yoluyla akıllı kentlerin oluşturulması, yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi gibi teknik olmayan faaliyetler ile kentleri yeniden tasarlamayı hedefliyor. Yaşanabilir kentler için yenilikçilik, katılımcılık ve refah konularını içeren akıllı modeller geliştirmek üzere yerel idare, politikacılar, üniversiteler, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve vatandaşlar güçlerini birleştireceklerdir. MAtchUP aynı zamanda, kentsel dönüşüm stratejilerini, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde güçlendirmeyi, vatandaşların planlama ve uygulama süreçlerine aktif katılımlarını amaçlamaktadır.
 • Antalya’da Katılımcılık– Birlikte Oluşturma Modeli
 • Ekonomik ve sosyal yaşam laboratuvarı
 • Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın, Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı’na güncellenmesi
 • Bölge ölçeğinde yenilenebilir enerjinin üretimi, depolanması ve öz tüketimi için yerel araç kiti oluşturulması