15.08.2020
ENERJİ DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE'DE ENERJİ POLİTİKALARI
Yeşil Düşünce Derneği,İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubunun düzenlediği 1.Kapasite Geliştirme Eğitimine davetlisiniz.
Kayıt için;
https://zcu.io/hb4c