28.04.2023
Türkiye'de Akıllı Kentleşme ve Gençlik Çalıştayı