Av. Cansel TUNCER
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Cansel TUNCER, 1972 yılında Antalya’da doğmuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Hukuk İngilizcesi Sertifika Eğitimi’ne katılmıştır. Ankara’da bir süre avukatlık ve hukuk danışmanlığı yaptıktan sonra Antalya’da yerli ve yabancı kişi/şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermiştir. Çeşitli konularda akademik yayınları bulunmaktadır. İyi seviyede İngilizce bilgisine sahiptir. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.
Güliz YAMAN
Proje Sorumlusu
Güliz YAMAN, 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Ankara Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başladığı göreve, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Personel İşleri Birimi’nde (Disiplin Bürosu/ Ar-Ge-Proje Birimi) devam etmiştir. 2020 yılı itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Biriminde çalışmaya başlamış, 2021 yılı şubat ayı itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. BAKA projelerinde (“Sağlık İçin Antalya’yı Seçin”, “Likya Yolunun Turizme Kazandırılması”, “Temiz Akarsu, Temiz ve Sağlıklı Finike”) koordinatör yardımcısı olarak görev almıştır. Akdeniz Üniversitesi’nin “Open Hearts and Welcoming Communities for Immigrants and Refugees (WelCommunities)” isimli Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesinin ortağı olan Büyük Düşün Projesi, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Çocuk İstismarını Önleme Yaklaşımları Hakkında Bilgiyi Geliştirmek ve Aileleri Güçlendirmek” isimli Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar” isimli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projesi’nde proje koordinatörlüğü yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.
Emine YİĞİT
Proje Teknik Asistanı
Emine YİĞİT, 1986 yılında Adana’da doğdu. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme(MBA) yüksek lisans yaptı. ASKİ İçme Suyu Analiz ve Atık Su Arıtma Tesislerinde stajını tamamladı. TURMEPA Deniz Temiz Projesinde ve Doğal Hayatı Koruma Projelerinde gönüllü olarak görev aldı. İlgi alanları; İklim Değişikliğine Uyum ve Adaptasyon, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre , Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Enerji Verimliliği konuları ile ilgilidir.
Neşe ÖZÇANDIR
Proje Teknik Asistanı
Neşe ÖZÇANDIR, 1995 yılında Antalya’da doğdu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Polonya Łódź University of Technology’de değişim programı ile mimarlık eğitimi aldı. İyi seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde İspanyolca ve Lehçe bilmektedir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sürdürülebilir mimari, mimaride biyomimikri, 3B görselleştirme teknikleri, eski eser koruma ve restorasyon konularına ilgilidir.
Ceren UÇAR
Proje Teknik Asistanı
Ceren UÇAR, 1994 yılında Antalya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Portekiz ve İspanya'da üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde staj yaptı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin 18. dönem yönetim kurulunda yer almış olup komisyonlarında ise aktif olarak görev almaktadır. İyi seviyede İngilizce, temel seviyede Almanca bilgisine sahiptir. Akıllı şehir, sürdürülebilir mimari, yeniden işlevlendirme, H-BIM ve bina yaşam döngüsü analizi konularına ilgilidir.
Ömer AKYÜREK
Demir ENERJİ
Ömer AKYÜREK 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. 2001 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve hemen ardından yenilenebilir enerji alanında uygulama yapan AES Alternatif Enerji Sistemleri Firmasında proje mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. 2006 senesinde Hollanda merkezli Ecofys firmasında, enerji stratejileri departmanında danışman olarak iş hayatına devam etmiş, 2007 senesinde yine Ecofys’in kardeş kuruluşu olan OneCarbon firmasının Türkiye ve yakın pazardaki karbon azaltım projeleri geliştirme ve yürütme alanlarında proje yöneticisi olarak çalışmıştır. 2009 Ekim ayında, gönüllü ve uyum karbon kredi piyasalarında proje geliştirme ve emisyon azaltımlarının ticarileştirilmesi alanında faaliyette bulunan OakDanışmanlık firmasını kurmuştur. 2019 senesine kadar OakDanışmanlık olarak aralarında, Gold Standard, Orbeo, Rina, Zorlu Enerji, Demirer Holding, Polat Enerji, ITC Invest and Trading, Ado Enerji, Ortadoğu Enerji gibi sektörün öncü, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermiştir. 2016 senesinden günümüze kadar Demir Enerji Danışmanlık firmasında, aralarında Ufuk 2020 projeleri REMOURBAN, CITIFIED, MAKING CITY, MAtchUP’ın da yer aldığı akıllı şehir uygulamalarında Proje Yürütücüsü olarak görev ve katkı sunmaya devam etmektedir.
Dr. M. Serdar YÜMLÜ
SAMPAŞ - İş Geliştirme Direktörü
M. Serdar YÜMLÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra aynı alanda Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora eğitimi almıştır. Yerel ve uluslararası finanse edilen projelerin yönetimi konusunda 20 yılı aşkın proje yönetimi ve kurumsal mimari deneyimine sahiptir. Akademik kariyeri boyunca makine öğrenimi, yapay zekâ, finansal zaman serisi tahmini ve Bayes ekonometrisi üzerine çok sayıda çalışma yapmıştır. Makine öğrenimi ve yapay zekâ üzerine 10'dan fazla kitap bölümü ve uluslararası dergi makalesi yazmış, akıllı şehirlerin dönüşümü ve bilgisayar bilimi üzerine dersler vermiştir. 10 yıldan fazla bir süredir Akıllı Şehir konusunda çalışmakta ve SAMPAŞ Holding'de İş Geliştirme Direktörü olarak görev almaktadır. Şu anda akıllı enerji, hareketlilik, akıllı yönetişim, akıllı su, sağlık ve siber güvenlik gibi akıllı şehir girişimlerini ve projelerini yönetmektedir.
Cenk GÜREKEN
SAMPAŞ - Avrupa Birliği Proje Uzmanı
Cenk GÜREKEN 1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2016’da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Erasmus+ değişim programı kapsamında Polonya’da Gdansk Teknik Üniversitesi’nde mimarlık ve şehircilik eğitimi aldı. Nokia HERE Maps’te Coğrafi Analist olarak başladığı meslek hayatına, Geotech Coğrafi Bilgi Sistemleri şirketinde CBS ve 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı olarak devam etti. Şu anda SAMPAŞ bünyesinde Avrupa Birliği Proje Uzmanı olarak çalışmakta ve çok sayıda Avrupa Birliği projesinin fikir geliştirme aşamasında görev yapmaktadır. MAtchUP Antalya Projesi’nde uluslararası konsorsiyum ile iletişimi ve teknik koordinasyonu sağlamaktadır. Akıllı kent uygulamaları, kent otomasyon sistemleri, sürdürülebilir kentleşme, biyofilik tasarım ve kentsel tarım konularına ilgilidir.
Taylan ENGİN
TAYSİM
Taylan ENGİN, 1977 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında yüksek lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde; Ulaştırma Program Yürütücülüğü, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, Teknik Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı, İnşaat Bölüm Başkanlığı, Avrupa Birliği Leonardo Projeleri koordinatörlüğü, Eğitim-Sen iş yeri temsilciliği ve il delegeliği gibi pek çok farklı idari görev üstlenmiştir. Bir yandan da 3 farklı AB Projesi gerçekleştirmiştir. 2006 yılında bir ulaşım planlama ve trafik simülasyon şirketi kurarak onlarca farklı şehir belediyesi ve yurt dışında trafik ve toplu taşıma ile ilgili projeler gerçekleştirmiştir. Şu anda Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görevinin yanı sıra pek çok danışmanlık ve proje görevlerine eş zamanlı olarak devam etmektedir.
İsmail ERDOĞMUŞ
ANTEPE A.Ş.
İsmail ERDOĞMUŞ, 1961 yılında Nevşehir’de doğmuştur. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1983 yılında mezun olmuştur. Mesleğinin ilk yıllarında katıldığı ulusal mimari yarışmalarda 9 projeyle çeşitli ödül ve dereceler almıştır. 1990 yılında kurduğu Kurgu Mimarlık İnşaat şirketinde proje ve inşaat çalışmalarına devam etmiştir. 1998 yılında Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Güzel Konutlar Seçiyoruz” yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Bugüne kadar birçok seçkin konut ve ofis projelerinin tasarım ve uygulamasında görev almıştır. 2019 yılı mayıs ayı itibariyle ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Ayça ERDEM ÜNŞAR
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Ayça ERDEM ÜNŞAR, 1977 yılında Malatya’da doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve Delaware Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü, A.B.D.’de doktora eğitimini tamamladı. Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 2000 yılından bugüne görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası 26 projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Alanında 14 indeksli makalesi ile 4 ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen 100’den fazla eğitim, kurs, çalıştay ve konferansa katılarak bildiri sunmuştur. 2010 yılından bugüne Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Kurul Üyeliği görevlerini yürütmüş ve halihazırda Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.