10.12.2020
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin MAtchUP işbirliğiyle katılım gösterdiği "Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Katılım Raporu" yayınlandı!
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2020/2020_EMW_Participation_Report.pdf