18.08.2020
Antalya, MAtchUP projesi ile akıllı şehir olma yolunda...
https://www.ebelediye.info/roportaj/antalya-matchup-projesi-ile-akilli-sehir-olma-yolunda